1. Tổ chức chủ sở hữu: TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  • Địa chỉ: 23 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM

2. Tổ chức phát hành: CTCP BẤT ĐỘNG SẢN EXIM

  • Địa chỉ: 179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028.6264 6726 Fax: 028.6264 6724

3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản; Lập dự án đầu tư; Quản lý dự án; Phá dỡ công trình, san lấp mặt bằng;….

4. Vốn điều lệ: 453.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi ba tỷ bốn trăm triệu đồng)

5. Vốn điều lệ thực góp: 417.840.000.000 đồng ( Bằng chữ: Bốn trăm mười bảy tỷ tám trăm bốn mươi triệu đồng)

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Bất động sản Exim do Tổng công ty Du lịch Việt Nam – TNHH Một thành viên nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

8. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

10.861 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

2.700.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

9. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 25/07/2017 đến 16h00 ngày 01/09/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 08/09/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 12/09/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 13/09/2017 đến 22/09/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 13/09/2017 đến 19/09/2017

tại các Đại lý đấu giá

Tài liệu đính kèm:
20170721_20170721 - EXIMLAND - Ban CBTT.pdf
20170721_20170721 - EXIMLAND - Cong van UBCKNN.pdf
20170721_20170721 - EXIMLAND - Dieu le CTCP.pdf
20170721_20170721 - EXIMLAND - MAUDON.docx
20170721_20170721 - EXIMLAND - Giay DKKD.pdf
20170721_20170721 - EXIMLAND - Giay Chung Nhan So Huu CP.pdf
20170721_20170721 - EXIMLAND - NQ 37 HDTV Saigontourist.pdf
20170721_20170721 - EXIMLAND - QUYCHE DAUGIA..pdf
20170721_20170721 - EXIMLAND - Phuluc03 QD 51.doc
20170721_20170721 - EXIMLAND - Bao cao Thoai von lan 2.pdf
20170721_20170721 - EXIMLAND - BCTC HN (kt) 2016.pdf
20170721_20170721 - EXIMLAND - BCTC HN Quy 1-2017.pdf
20170721_20170721 - EXIMLAND - BCTC rieng (kt) 2016.pdf
20170721_20170721 - EXIMLAND - BCTC rieng Quy 1-2017.pdf
20170724_20170721 - EXIMLAND - TB BAN DG.pdf