1. Tổ chức chủ sở hữu: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  • Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM

2. Tổ chức phát hành: CTCP BÁCH HÓA ĐIỆN MÁY SÀI GÒN

  • Địa chỉ: 870-872 Trần Hưng Đạo, P.7, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08) 3923 3950 – 3923 3947

3. Ngành nghề kinh doanh: Thực phẩm và đồ uống; hóa mỹ phẩm, bao bì các loại; may mặc, thủ công mỹ nghệ; vật liệu xây dựng, đồ gỗ và trang trí nội thất; Du lịch và đào tạo, khách sạn, nhà hàng; dịch vụ giao nhận và kho vận; Nhiên liệu, xăng dầu và chất đốt các loại

4. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Bách hóa Điện máy Sài Gòn do Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

28.000 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

1.015.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 05/07/2017 đến 16h00 ngày 24/07/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 28/07/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 01/08/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 02/08/2017 đến 18/08/2017

tại các Đại lý đấu giá

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 02/08/2017 đến 08/08/2017

tại các Đại lý đấu giá

Tài liệu đính kèm:
20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - BAN CBTT.pdf
20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - BCTC Q1.2017 Seaco.pdf
20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - MAUDON.docx
20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - TB BAN DG.pdf
20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - QUYCHE DAUGIA..pdf
20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - Phuluc03 QD 51.doc
20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG- CNSH CP Seaco cua Satra.pdf
20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG- Bao cao thoai von.pdf
20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG- Nghi quyet HDTV Satra.pdf
20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - Dieu le Seaco.pdf
20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - BCTC kiem toan 2015 Seaco.pdf
20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - BCTC kiem toan 2016 Seaco.pdf
20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - Giay DKKD Seaco.pdf
20170703_20170703 - CTY BACHHOA DIENMAY SG - CV chap thuan cua UBCK.pdf