1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV

  • Địa chỉ: Số 23 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM
  • Điện thoại: (028) 3822 5887

2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Sài Gòn – Cam Ranh

  • Địa chỉ: Lô D8b, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa; Vận tải hành khách bằng đường bộ khác; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Dịch vụ phục vụ đồ uống;...

4. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng tương đương 50.000.000 cổ phần.

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.500.000 cổ phần, chiếm 5,00% vốn điều lệ

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

11.180 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

2.500.00 cổ phần

Phương thức chào bán Đấu giá công khai

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần Sài Gòn – Cam Ranh do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 27/10/2017 đến 16h00 ngày 15/11/2017

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 21/11/2017

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 23/11/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 24/11/2017 đến 02/12/2017

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 24/11/2017 đến 31/11/2017

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20171025_20171025 - SG CAM RANH - MAUDON.docx
20171025_20171025 - SG CAM RANH - Phuluc03 QD 51.doc
20171025_20171025 - SG CAM RANH - NQ58 HDTV vv thoai von.PDF
20171025_20171025 - SG CAM RANH - QUYCHE DAUGIA.pdf
20171025_20171025 - SG CAM RANH - BAN CBTT.PDF
20171025_20171025 - SG CAM RANH - Bao cao thoai von.PDF
20171025_20171025 - SG CAM RANH - BCTC nam 2016.PDF
20171025_20171025 - SG CAM RANH - CV 6712 UBCK.PDF
20171025_20171025 - SG CAM RANH - CN So huu CP.PDF
20171025_20171025 - SG CAM RANH - Dieu le CTCP.PDF
20171025_20171025 - SG CAM RANH - BCTC quy I 2017.PDF
20171025_20171025 - SG CAM RANH - Giay DKKD.pdf
20171026_20171025 - SG CAM RANH - TB BAN DAU GIA.pdf