1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

  • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
  • Điện thoại: (0258) 3865 666 Fax: (0258) 3865 664

3. Ngành nghề kinh doanh: Chế biến các sản phẩm và thực phẩm chức năng từ Yến sào

4. Vốn điều lệ: 330.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tỷ đồng)

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

23.000 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

7.971.640 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 15/08/2017 đến 16h00 ngày 31/08/2017

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 07/09/2017

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 11/09/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 12/09/2017 đến 21/09/2017

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 12/09/2017 đến 18/09/2017

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20170811_20170811-SANEST KHANH HOA - MAU DON.docx
20170811_20170811-SANEST KHANH HOA-ĐKKD.pdf
20170811_20170811-SANEST KHANH HOA-Du Thao Dieu le.pdf
20170811_20170811-SANEST KHANH HOA-Phuong an CPH.pdf
20170811_20170811-SANEST KHANH HOA-QD 845 ve gia tri DN.pdf
20170811_20170811-SANEST KHANH HOA-QD 1794 ve PA CPH.pdf
20170811_20170811-SANEST KHANH HOA-QD 3040 ve viec CPH.pdf
20170811_20170811-SANEST KHANH HOA - QUYCHE DG.pdf
20170811_20170811-SANEST KHANH HOA - TB BAN DAU GIA.pdf
20170811_20170811-SANEST KHANH HOA-BCTC 2013 -2015.pdf
20170811_20170811-SANEST KHANH HOA-Ban CBTT IPO.pdf
20170811_20170811-SANEST KHANH HOA-BCTC 2016.pdf