1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng

 • Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 • Điện thoại: 0263 3822 240 Fax: 0263 3824 050

2. Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế công trình xây dựng dân dụng, công trình cấp thoát nước, giám sát thi công công trình xây dựng; Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, thủy lợi; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thẩm tra dự án đấu tư, đánh giá tác động môi trường; Thiết kế dự toán công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, thủy lợi; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;…

3. Vốn điều lệ: 788.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi tám tỷ đồng) Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 31.512.924 cổ phần, chiếm 40,00% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 32.237.783 cổ phần, chiếm 40,91% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán đấu giá công khai: 13.816.193 cổ phần, chiếm 17,53% vốn điều lệ
 • Cổ phần bán cho người lao động: 1.233.100 cổ phần, chiếm 1,56% vốn điều lệ

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 13.816.193 cổ phần, chiếm 17,53% vốn điều lệ

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

11,000 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

13,816,193 cổ phần

Phương thức chào bán Đấu giá công khai

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 19/12/2017 đến 16h00 ngày 05/01/2018

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 11/01/2018

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 15/01/2018

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 16/01/2018 đến 25/01/2018

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 16/01/2018 đến 22/01/2018

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20171215_20171215 - LAWACO - BCTC kiem toan nam 2015.pdf
20171215_20171215 - LAWACO - QUYCHE DG.pdf
20171215_20171215 - LAWACO-Giay CN DKDN.pdf
20171215_20171215 - LAWACO -BCTC kiem toan nam 2014.pdf
20171215_20171215 - LAWACO - TB BAN DAU GIA.pdf
20171215_20171215 - LAWACO- Mau don.docx
20171215_20171215 - LAWACO- BCTC 30.06.2017.pdf
20171215_20171215 - LAWACO -BCTC kiem toan nam 2013.pdf
20171215_20171215 - LAWACO-QD 534 PHE DUYET GTDN.pdf
20171215_20171215 - LAWACO- BCTC kiem toan nam 2016.pdf
20171215_20171215 - LAWACO-QD2660 phe duyet PA CPH.pdf
20171215_20171215 - LAWACO - Ban CBTT.pdf
20171215_20171215 - LAWACO-Du thao Dieu le CTCP.pdf
20171215_20171215 - LAWACO-Phuong an CPH.pdf