1.Thông tin doanh nghiệp 

 • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị An Giang
 • Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang
 • Điện thoại: 02693.844 848 Fax: 02693.959 552
 • Ngành nghề kinh doanh: Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; Thu gom rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Xây dựng công trình công ích; Tái chế phế liệu; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ; Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Lắp đặt hệ thống điện; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;… 
 • Vốn điều lệ: 198.930.000.000 (Một trăm chín mươi tám tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng) Trong đó:
  • Cổ phần Nhà nước nắm giữ 49% VĐL : 9.747.600 cổ phần
  • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 0% VĐL : 0 cổ phần
  • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 2,90% VĐL : 576.400 cổ phần
  • Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp 0% VĐL : 0 cổ phần
  • Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường 48,10% VĐL : 9.569.000 cổ phần
 • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 9.569.000 cổ phần, chiếm 48,10% vốn điều lệ
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 10,000 đ/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đ

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 9,569,000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 23/03/2018 - 10/04/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 16/04/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 18/04/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 19/04/2018 - 28/04/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 19/04/2018 - 26/04/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Môi trường Đô thị An Giang <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>