1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp

  • Địa chỉ: 14 đường 21 tháng 4, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
  • Điện thoại: 0251 3721199 Fax: 0251 3721199

2. Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su; kinh doanh sản phẩm gỗ cao su; Bán buôn mủ cao su; Bán buôn củi cao su;….

3. Vốn điều lệ: 175.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) Trong đó: - Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 11.200.000 cổ phần, chiếm 64,00% vốn điều lệ - Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 2.625.000 cổ phần, chiếm 15,00% vốn điều lệ - Cổ phần bán đấu giá công khai:2.955.300 cổ phần, chiếm 16,89% vốn điều lệ - Cổ phần bán cho người lao động: 719.700 cổ phần, chiếm 4,11% vốn điều lệ

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.955.300 cổ phần, chiếm 16,89% vốn điều lệ

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

8. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

10.500 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

2.955.300 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

9. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 09/11/2017 đến 16h00 ngày 27/11/2017

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 01/12/2017

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 05/12/2017

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 06/12/2017 đến 15/12/2017

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 06/12/2017 đến 12/12/2017

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20171107_20171107 - INRUCO - BCTC_2014.pdf
20171107_20171107 - INRUCO- BCTC_2016.pdf
20171107_20171107 - INRUCO - QUYCHE DG.pdf
20171107_20171107 - INRUCO- CV5744-UBND Chot so lieu.pdf
20171107_20171107 - INRUCO - MAUDON.docx
20171107_20171107 - INRUCO- QD 3366-UBND gia tri DN de CPH.pdf
20171107_20171107 - INRUCO -GCN DKKD LAN 4.pdf
20171107_20171107 - INRUCO- QD 3797-UBND Phe duyet PA CPH.pdf
20171107_20171107 - INRUCO - BAN CBTT.pdf
20171107_20171107 - INRUCO -PA CPH.pdf
20171107_20171107 - INRUCO - DIEU LE CONG TY.pdf
20171107_20171107 - INRUCO- BCTC_9T2017.pdf
20171107_20171107 - INRUCO- BCTC_2015.pdf
20171108_20171107 - INRUCO - TB BAN DAU GIA.pdf