1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MTV – TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

  • Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 3837 0026 Fax: (028) 3836 5898

2.Ngành nghề kinh doanh chính: Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản. Xuất khẩu, nhập khẩu lương thực, nông sản;

3. Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 (Năm ngàn tỷ) đồng (Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần).
Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 114.831.000 cổ phần, chiếm 22,97% vốn điều lệ
Còn lại:

  • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 255.000.000 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ
  • Cổ phần bán cho người lao động: 4.969.000 cổ phần, chiếm 0,99% vốn điều lệ 
  • Cổ phần bán ưu đãi chào bán cho Tổ chức Công đoàn: 200.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ 
  • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 125.000.000 cổ phần, chiếm 25,00% vốn điều lệ

4.Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực miền Nam do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

6. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

10,100 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

114,831,000cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

7. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

8.Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 09/02/2018 đến 16h00 ngày 06/03/2018

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 12/03/2018

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 14/03/2018

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 15/03/2018 đến 24/03/2018

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 15/03/2018 đến 21/03/2018

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20180207_20180207 - VINAFOOD II - Ban CBTT.pdf
20180207_20180207 - VINAFOOD II - BCTC KT 2014.pdf
20180207_20180207 - VINAFOOD II - BCTC KT 2015.pdf
20180207_20180207 - VINAFOOD II - BCTC KT 2016.pdf
20180207_20180207 - VINAFOOD II - BCTC - 6T 2017.pdf
20180207_20180207 - VINAFOOD II - BCTC KT HN 2014.pdf
20180207_20180207 - VINAFOOD II - BCTC KT HN 2015.pdf
20180207_20180207 - VINAFOOD II - BCTC KT HN 2016.pdf
20180207_20180207 - VINAFOOD II - DuThaoDieuLe.pdf
20180207_20180207 - VINAFOOD II - Giay chung nhan DKDN.pdf
20180207_20180207 - VINAFOOD II - MAUDON.docx
20180207_20180207 - VINAFOOD II - QUYCHE DG.pdf
20180207_20180207 - VINAFOOD II - Phuong an co phan hoa.pdf
20180207_20180207 - VINAFOOD II - QD 2133 vv phe duyet PACPH.pdf
20180207_20180207 - VINAFOOD II - QD 2371 vv phe duyet GTDN.pdf
20180208_20180207 - VINAFOOD II - TB BAN DAU GIA.pdf