Tin tức

Phân tích chu kỳ cổ phiếu và ứng dụng thực tế

Thông tin chứng khoán
15/12/2021

Cổ phiếu chu kỳ là gì?

Cổ phiếu chu kỳ là cổ phiếu có giá chịu ảnh hưởng bởi nền kinh tế vĩ mô hoặc thay đổi hệ thống trong toàn bộ nền kinh tế. Cổ phiếu chu kỳ sẽ biến động theo chu kỳ kinh tế chung gồm bốn giai đoạn: mở rộng, đỉnh, thu hẹp và phục hồi. Hầu hết các cổ phiếu chu kỳ đều là các doanh nghiệp kinh doanh hàng không thiết yếu mà ở đó người tiêu dùng sẽ gia tăng chi tiêu khi nền kinh tế tăng trưởng và cắt bớt khi nền kinh tế suy giảm. Những doanh nghiệp sở hữu cổ phiếu chu kỳ có thể kể đến như sản xuất oto, hàng không, hàng gia dụng, quần áo, nhà hàng và khách sạn.

Cổ phiếu chu kỳ và cổ phiếu không chu kỳ

Cổ phiếu không chu kỳ còn được gọi là cổ phiếu phòng thủ, đến từ những doanh nghiệp kinh doanh hàng thiết yếu mà ở đó người tiêu dùng sẽ chi tiêu bất chấp chu kỳ kinh tế, ngay cả trong nền kinh tế thu hẹp. Doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng như thức ăn, năng lượng và nước là ví dụ cho cổ phiếu không chu kỳ.

Khác với cổ phiếu chu kỳ, cổ phiếu không chu kỳ sẽ không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ nền kinh tế. Những cổ phiếu này thường chiến thắng thị trường bất chấp xu hướng nền kinh tế, kể cả khi thị trường chậm lại.

Với những đặc điểm trên, cổ phiếu chu kỳ sẽ tăng nhanh khi vào chu kỳ mở rộng và giảm khi nền kinh tế thu hẹp. Còn cổ phiếu không chu kỳ sẽ có mức độ tăng thấp hơn so với cổ phiếu chu kỳ nhưng rủi ro suy giảm sẽ ít hơn.

Theo dõi:

Ứng dụng cổ phiếu chu kỳ vào đầu tư

cổ phiếu chu kỳ

Như vậy, cổ phiếu chu kỳ sẽ tăng và giảm theo chu kỳ của nền kinh tế. Nhà đầu tư sẽ tận dụng chu kỳ của cổ phiếu bằng cách mua khi vào chu kỳ mở rộng và bán ở đỉnh chu kỳ, tuy nhiên việc này không dễ. Trong một số trường hợp, nhà đầu tư có thể mắc sai lầm khi các điều kiện kinh tế ngày liên tục thay đổi, họ sẽ mua ở gần đỉnh chu kỳ và có thể sẽ bán ra khi đang ở chu kỳ mở rộng.

Việc mua và nắm giữ cổ phiếu chu kỳ sẽ giúp tài sản của nhà đầu tư gia tăng hiệu quả hơn, nhưng cũng sẽ chịu nhiều rủi ro hơn, do đó việc thiết lập danh mục đầu tư gồm cổ phiếu không chu kỳ sẽ giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư. Nhà đầu tư có thể cân đối tỷ trọng giữ cổ phiếu chu kỳ và không chu kỳ để tối ưu hóa lợi nhuận, theo đó có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu chu kỳ khi nền kinh tế có dấu hiệu bước vào chu kỳ mở rộng hoặc tăng tỷ trọng cổ phiếu không chu ky khi nền kinh tế bắt đầu suy giảm.

Powered by Froala Editor