Tin tức

Nghiệp vụ thị trường mở là gì? Định nghĩa, vai trò và chiến lược đầu tư

Thông tin chứng khoán
25/03/2023

Nếu bạn là một nhà đầu tư mới, hoặc đang tìm hiểu về lĩnh vực tài chính và chứng khoán, chắc chắn bạn đã từng nghe đến khái niệm nghiệp vụ thị trường mở. Tuy nhiên, bạn có biết nó có ý nghĩa gì và tầm quan trọng của nó trong thị trường tài chính, chứng khoán? Hãy cùng Vietcap tìm hiểu trong bài viết này.

Nghiệp vụ thị trường mở là gì?

Nghiệp vụ thị trường mở (tiếng Anh: open market operations) là một trong những công cụ quan trọng của ngân hàng trung ương để điều chỉnh lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế. Nghiệp vụ này được thực hiện thông qua việc mua hoặc bán các chứng khoán chính phủ hoặc các khoản tiền gửi ngân hàng của chính phủ, nhằm tác động đến mức độ dư nợ của các ngân hàng thương mại.

Khi ngân hàng trung ương mua chứng khoán hoặc tiền gửi ngân hàng của chính phủ, số tiền được chi tiêu sẽ tăng lên trong nền kinh tế, do đó sẽ làm tăng lượng tiền lưu thông. Ngược lại, khi ngân hàng trung ương bán chứng khoán hoặc tiền gửi ngân hàng của chính phủ, số tiền được chi tiêu sẽ giảm, do đó sẽ làm giảm lượng tiền lưu thông.

Nghiệp vụ thị trường mở là một công cụ quan trọng để điều chỉnh lãi suất và giá cả trong nền kinh tế, giúp duy trì sự ổn định của nền kinh tế và kiểm soát lạm phát.

Ý nghĩa và tầm quan trọng của nghiệp vụ thị trường mở trong kinh doanh

Nghiệp vụ thị trường mở (OMO) là một công cụ chủ chốt của ngân hàng trung ương để điều chỉnh nguồn cung tiền tệ và lãi suất trên thị trường. Tầm quan trọng của OMO trong kinh doanh có thể được thấy qua các ý nghĩa sau:

Điều chỉnh nguồn cung tiền tệ: Ngân hàng trung ương sử dụng OMO để tăng hoặc giảm nguồn cung tiền tệ trên thị trường. Khi thị trường cần thêm tiền tệ, ngân hàng trung ương có thể mua các giấy tờ có giá trị từ các ngân hàng thương mại và cung cấp tiền tệ cho thị trường. Ngược lại, khi thị trường quá lỏng hoặc quá nhiều tiền tệ, ngân hàng trung ương có thể bán các giấy tờ có giá trị để thu hút tiền tệ và giảm cung cấp tiền tệ.

Điều chỉnh lãi suất: OMO có thể ảnh hưởng đến lãi suất trên thị trường. Khi ngân hàng trung ương mua các giấy tờ có giá trị, tiền tệ được chuyển đến các ngân hàng thương mại và giảm lãi suất trên thị trường. Ngược lại, khi ngân hàng trung ương bán các giấy tờ có giá trị, tiền tệ sẽ được chuyển đến ngân hàng trung ương, làm tăng lãi suất trên thị trường

Ảnh hưởng của thị trường mở đến các chỉ số kinh tế

Việc thực hiện nghiệp vụ OMO có tầm quan trọng đáng kể trong kinh doanh và tài chính vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ số kinh tế, bao gồm:

Lãi suất: Nghiệp vụ OMO giúp ngân hàng trung ương có thể điều chỉnh lãi suất trên thị trường thông qua việc mua hoặc bán các giấy tờ có giá trị. Khi ngân hàng trung ương mua giấy tờ có giá, tiền tệ sẽ được đưa vào thị trường, giảm lãi suất. Ngược lại, khi ngân hàng trung ương bán giấy tờ có giá, tiền tệ sẽ được rút ra khỏi thị trường, tăng lãi suất.

Tín dụng: Khi ngân hàng trung ương mua giấy tờ, tiền tệ được cung cấp cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho việc cấp tín dụng và cho vay tiền. Tuy nhiên, khi ngân hàng trung ương bán giấy tờ, sự cung cấp tiền tệ sẽ giảm, ảnh hưởng đến khả năng cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng.

Tăng trưởng kinh tế: Nghiệp vụ OMO ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế, bởi vì nó ảnh hưởng đến sự đầu tư và tiêu dùng của các công ty và cá nhân thông qua việc điều chỉnh lãi suất.

Lạm phát: Việc điều chỉnh nguồn cung tiền tệ thông qua nghiệp vụ OMO cũng ảnh hưởng đến mức độ lạm phát của một quốc gia. Khi ngân hàng trung ương giảm lãi suất thông qua việc mua giấy tờ, tiền tệ được cung cấp nhiều hơn, tăng mức độ tiêu dùng, do đó có thể dẫn đến tăng lạm phát.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ thị trường mở

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ thị trường mở, bao gồm:

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương: Nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện bởi Ngân hàng Trung ương và phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Ngân hàng. Những quyết định của Ngân hàng Trung ương, chẳng hạn như điều chỉnh lãi suất, có thể ảnh hưởng đến hoạt động mua bán tài sản trên thị trường mở.

Thị trường tài chính và chứng khoán: Tình hình thị trường tài chính và thị trường chứng khoán cũng ảnh hưởng đến nghiệp vụ thị trường mở. Ví dụ, trong thời kỳ suy thoái kinh tế, Ngân hàng Trung ương có thể phải mua nhiều tài sản hơn để tăng cung tiền tệ và thúc đẩy hoạt động kinh tế.

Biến động của tỷ giá hối đoái: Biến động của tỷ giá hối đoái cũng có thể ảnh hưởng đến nghiệp vụ thị trường mở, đặc biệt là đối với các nước có nền kinh tế mở và phụ thuộc vào xuất khẩu.

Tình hình kinh tế và chính trị: Tình hình kinh tế và chính trị của một quốc gia cũng có thể ảnh hưởng đến nghiệp vụ thị trường mở. Những sự kiện đột biến như chiến tranh, khủng hoảng chính trị, thảm họa tự nhiên có thể gây ra sự dao động trên thị trường tài chính và chứng khoán, ảnh hưởng đến hoạt động mua bán tài sản trên thị trường mở.

Chức năng, vai trò của tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính - Vietcap

Sự ảnh hưởng của các chính sách kinh tế và tài chính của chính phủ: Các chính sách kinh tế và tài chính của chính phủ cũng có thể ảnh hưởng đến nghiệp vụ thị trường mở. Những quyết định của chính phủ về các chính sách kinh tế, thuế và chi tiêu có thể ảnh hưởng đến tình hình kinh tế và tài chính của quốc gia và gây ra sự dao động trên thị trường tài chính và chứng khoán.

Tâm lý nhà đầu tư: Tâm lý nhà đầu tư có thể ảnh hưởng đến hoạt động mua và bán trên thị trường mở. Ví dụ, nếu nhà đầu tư lo lắng về tình hình kinh tế hoặc chính trị, họ có thể bán tài sản để tránh rủi ro, gây ảnh hưởng đến giá cả của tài sản trên thị trường mở.

Biểu đồ tâm lý nhà đầu tư chứng khoán - Vietcap

Biểu đồ tâm lý nhà đầu tư chứng khoán

Các chiến lược đầu tư trong nghiệp vụ thị trường mở

Có nhiều chiến lược đầu tư trong nghiệp vụ thị trường mở, tùy thuộc vào mục tiêu và nguồn vốn đầu tư của mỗi nhà đầu tư. Dưới đây là một số chiến lược đầu tư phổ biến trong nghiệp vụ thị trường mở:

Mua vào tài sản giá trị: Chiến lược này tập trung vào việc mua vào những tài sản có giá trị thực tế cao như các công ty tốt, sản phẩm chất lượng cao, tài sản không động sản, và giữ chúng trong thời gian dài. Chiến lược này tạo ra lợi nhuận bền vững và là lựa chọn an toàn cho các nhà đầu tư dài hạn.

Giao dịch ngắn hạn: Chiến lược này tập trung vào việc mua vào và bán ra tài sản trong một thời gian ngắn, thường là vài giờ hoặc vài ngày. Chiến lược này yêu cầu sự nhanh nhạy, kỹ năng đọc hiểu thông tin thị trường và đưa ra quyết định nhanh chóng để có lợi nhuận ngắn hạn.

Đầu tư giá trị: Chiến lược này tập trung vào việc mua vào các tài sản được định giá thấp hơn so với giá trị thực tế của chúng. Chiến lược này đòi hỏi kỹ năng phân tích kỹ thuật và cơ bản để tìm kiếm những tài sản có tiềm năng lớn trong tương lai và mua vào chúng khi chúng đang ở giá thấp.

Đầu tư tăng trưởng: Chiến lược này tập trung vào việc mua vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng lớn trong tương lai. Chiến lược này đòi hỏi kỹ năng phân tích cơ bản để tìm ra các công ty có tiềm năng tăng trưởng lớn trong tương lai và mua vào chúng.

Đầu tư chuyên sâu: Chiến lược này tập trung vào việc tập trung đầu tư vào một lĩnh vực đặc biệt hoặc một số công ty trong cùng lĩnh vực đó. Chiến lược này yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực đó và các công ty trong đó.

Xem thêm:

Vai trò của nghiệp vụ thị trường mở đối với từng bên liên quan

Nghiệp vụ thị trường mở có vai trò rất quan trọng đối với các bên liên quan trong thị trường tài chính và chứng khoán. Dưới đây là các vai trò của nghiệp vụ thị trường mở đối với các bên liên quan:

Nhà đầu tư: Nghiệp vụ thị trường mở giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả. Các thông tin về giá cả, khối lượng giao dịch và các chỉ số thị trường được công bố trên nền tảng thị trường mở, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư dựa trên thông tin chính xác và có tính xác thực cao.

Các công ty môi giới: Nghiệp vụ thị trường mở là một phần không thể thiếu trong hoạt động của các công ty môi giới. Các công ty này cung cấp dịch vụ môi giới và tư vấn đầu tư cho khách hàng của mình. Nghiệp vụ thị trường mở giúp các công ty môi giới tăng tính chính xác trong việc đưa ra lời khuyên đầu tư và tăng khả năng quản lý rủi ro trong các giao dịch của khách hàng.

Nên khởi nghiệp hay đầu tư vào thị trường chứng khoán? - Vietcap

Các tổ chức tài chính: Nghiệp vụ thị trường mở đóng vai trò quan trọng đối với các tổ chức tài chính như ngân hàng và quỹ đầu tư. Các tổ chức này thường sử dụng nghiệp vụ thị trường mở để tạo lập các chiến lược đầu tư hiệu quả và quản lý rủi ro.

Chính phủ: Nghiệp vụ thị trường mở là một phần quan trọng của hoạt động kinh tế của một quốc gia. Chính phủ thường có vai trò quản lý và giám sát các hoạt động của thị trường tài chính và chứng khoán. Nghiệp vụ thị trường mở cung cấp cho chính phủ các thông tin về hoạt động của thị trường và giúp họ đưa ra các quyết định và chính sách kinh tế phù hợp.

Kết luận

Nghiệp vụ thị trường mở đóng vai trò quan trọng trong thị trường tài chính, chứng khoán và có ảnh hưởng đến các bên liên quan như nhà đầu tư, các doanh nghiệp và ngân hàng. Hiểu rõ về nghiệp vụ này giúp các nhà đầu tư có được cái nhìn tổng quan về thị trường và cung cấp cho họ các thông tin cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Chúc các bạn đầu tư thành công.

Powered by Froala Editor