Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt loại mã cổ phiếu TNA Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HOSE) ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 06/04/2023 do HOSE đã đưa vào danh sách chứng khoán Không được phép giao dịch ký quỹ

Lý do:  Chứng khoán thuộc diện cảnh báo.

Powered by Froala Editor