Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá (16h ngày 11/11/2016) không có nhà đầu tư đăng ký tham dự phiên chào bán cạnh tranh.

Theo quy định tại Điều 9 Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-PTGĐ. Vietcap ngày 03/11/2016 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt trân trọng thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng vào ngày 14/11/2016.