Thông tin và lịch trình IPO:

 • Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS)
 • Số lượng cổ phiếu chào bán: 71.660.228 cổ phiếu (tương đương 20% sau đợt chào bán)
 • Giá chào bán: 32.000đ/cổ phiếu
 • Thời gian đăng ký mua IPO: 31/03/2021 đến 19/4/2021
 • Khối lượng đăng ký tối thiểu: 1.000 cổ phiếu ( theo bước giá 100 cổ phiếu)
 • Sàn niêm yết: Dự kiến niêm yết trên HOSE asdvào ngày 24/05/2021

Đăng ký mua IPO theo 3 cách dưới đây:

Cách 1: Đăng ký mua qua Nhân viên chăm sóc tài khoản tại CTCP Chứng khoán Vietcap.

Cách 2: Đăng ký trực tiếp tại Phòng giao dịch của Vietcap trên toàn quốc.

Cách 3: Gửi Giấy đăng ký mua cổ phiếu qua bưu điện về cho Vietcap theo 1 trong 2 địa chỉ sau:

 • Chi nhánh Hà Nội:
  • 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Phòng Giao dịch:
  • Tòa nhà Vinatex Tài Nguyên, lầu 1 và lầu 3, 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
  • Lầu 6B, 236 - 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
  • Tòa nhà Sailing, lầu 8, 111A Pasteur, Quận 1, TP.HCM

THỦ TỤC ĐẶT MUA CỔ PHIẾU

Bước 1: Đăng ký mua Cổ Phiếu

 • Nhà đầu tư cá nhân trong nước, mua cổ phiếu bằng cách:
  • Điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ tên và ngày ký vào “Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu” (Theo link)
  • Nộp ba (03) “Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu” đến phòng giao dịch Vietcap gần nhất
  • Sau khi Công ty chứng khoán Bản Việt xác nhận Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu hợp lệ, NĐT sẽ nhận lại một (01) “Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu”
  • NĐT nộp kèm hai (02) bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu.
 • Nhà đầu tư tổ chức trong nước,chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
  • Ba (03) “Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu” đã được điền đầy đủ thông tin, ký đóng dấu và ghi rõ họ tênNgười đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ (nếu có) (sau khi xác nhận Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu hợp lệ, NĐT sẽ nhận lại một (01) Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu);
  • Bộ hồ sơ pháp lý của NĐT tổ chức theo đúng định dạng và số lượng quy định dưới đây.

 STT

 Loại hồ sơ 

 Hình thức hồ sơ yêu cầu

 Số lượng

 1

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương Bản sao công chứng

 02 bản mỗi loại

 2

 Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức

 Giấy ủy quyền: Bản gốc/bản sao y công ty
 Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Bản sao công chứng 

 02 bản mỗi loại

 • Nhà đầu tư cá nhân/tổ chức nước ngoài,ngoài những quy định như trong nước hồ sơ nhà đầu tư nước ngoài còn cần thêm
  • Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi NĐT nước ngoài mở tài khoản lưu ký) (02 bộ);
  • Giấy xác nhận về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này (02 bộ).

Bước 2: Thanh toán tiền mua Cổ Phiếu

Hạn cuối cùng nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán: 16h00 ngày 19/04/2021. Hồ sơ của NĐT chỉ được xác nhận là hoàn tất khi đã hoàn tất bước nộp tiền theo đúng hướng dẫn phía dưới.

Khách hàng nộp tiền mua Cổ Phiếu vào tài khoản phong tỏa của Tổ chức phát hành (“DXS”) nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu theo hướng dẫn sau:

 • Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh
 • Số tài khoản: 113 002 873 493
 • Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thủ Thiêm
 • Nội dung: [Mã Công ty chứng khoán] [Tên NĐT] [Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/DKKD] [Số lượng cổ phiếu mua]

*Chú ý: Nội dung nộp tiền thanh toán của NĐT phải đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên, và là căn cứ để xác nhận số lượng mua thành công của NĐT.

Bước 3: Xác nhận đặt mua thành công

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán 19/04/2021, DXS sẽ gửi thông báo xác nhận đặt mua thành công đến từng NĐT (theo hình thức trực tuyến hoặc theo địa chỉ NĐT đã đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu) với nguyên tắc như sau:

 • (i) Tổng số lượng đặt mua (“Tổng đặt mua”) được xác định dựa trên khối lượng cổ phiếu mà NĐT đã thanh toán vào tài khoản phong tỏa của DXS.
  • Trong trường hợp số tiền thanh toán của NĐT không tương ứng với số cổ phiếu là bội số của 100 theo quy định, số cổ phiếu được xác định để phân phối cho NĐT đó sẽ được làm tròn xuống (Ví dụ: NĐT đóng tiền tương ứng với 1.010 cổ phiếu thì NĐT chỉ được xác định phân phối 1.000 cổ phiếu)
 • (ii) Nếu Tổng đặt mua không vượt quá tổng số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán, NĐT sẽ được xác nhận mua thành công toàn bộ số lượng Cổ Phiếu đã thanh toán tiền mua.
 • (iii) Nếu Tổng đặt mua vượt quá tổng số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán, NĐT sẽ được phân bổ số lượng Cổ Phiếu bằng số lượng Cổ Phiếu nhà đầu tư đã thanh toán tiền mua nhân với tỷ lệ của tổng số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán trên Tổng đặt mua trong thời gian chào bán (“Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công”). Công thức tính cụ thể như sau:

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (Ngày Phát Hành), DXS sẽ gửi thông báo về Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công và việc phân bổ số lượng Cổ Phiếu đặt mua (“Thông Báo”); và thực hiện phân bổ số lượng Cổ Phiếu cho từng NĐT theo Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công tại Thông Báo. NĐT sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch giữa số tiền mua Cổ Phiếu đã thanh toán và giá trị đặt mua thành công của NĐT theo quy định cụ thể tại Bước 4.

Bước 4: Nhận lại Khoản Tiền Nhận Lại

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn phản hồi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán Cổ Phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành, Khoản Tiền Nhận Lại sẽ được hoàn trả cho NĐT như đã nêu tại Bước 3 vào:

Tài khoản ngân hàng theo thông tin tại “Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu”. Trường hợp tài khoản ngân hàng đã đăng ký không thể nhận tiền, DXS sẽ thực hiện thông báo và tạm lưu Khoản Tiền Nhận Lại của NĐT trên tài khoản phong tỏa của DXS cho tới khi nhận được thông báo chỉ dẫn mới của NĐT.


Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Từ ngày 04/05/2021 đến ngày 11/05/2021, NĐT đặt mua cổ phiếu thành công trong đợt chào bán tiến hành nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo hướng dẫn sau:

 • Bộ phận Quan hệ cổ đông – CTCP Dịch vụ Bất Động sản Đất Xanh.
 • Địa điểm: 2W Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
 • Thời gian: 04/05/2021 đến ngày 11/05/2021 (từ 8h30 đến 17h00)
 • Hotline: 896 168 808
 • NĐT nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần vui lòng mang theo các tài liệu:

Đối với cổ đông là cá nhân: mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền, CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền (bản sao có công chứng).

Đối với cổ đông là tổ chức: mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức, CMND/CCCD của người được giới thiệu.

Ưu đãi khi trở thành cổ đông của DXS:

Khi đăng ký mua thành công cổ phiếu của DXS trong thời gian từ 31/03/2021 đến hết 19/04/2021, nhà đầu tư sẽ được hưởng chiết khấu tới 10% mua các sản phẩm của DXG làm chủ đầu tư hoặc Nhà phát triển trong thời gian từ 31/03/2021 đến trước 20/05/2021.

 Số lượng cổ phiếu mua thành công

 Mức chiết khấu

 10.000

 3%

 50.000

 5%

 100.000

 10%

Lưu ý: 

 • Mức chiết khấu được tính trên giá bán (chưa bao gồm VAT). 
 • Chính sách ưu đãi nêu trên sẽ được trừ trực tiếp vào giá trị sản phẩm. 
 • Không áp dụng cộng dồn các chương trình ưu đãi. Mỗi thời điểm, người mua chỉ chọn 1 chương trình ưu đãi cao nhất. 
 • Người mua vẫn được hưởng chiết khấu khi thanh toán nhanh, hưởng hỗ trợ lãi suất theo chính sách đã ban hành của dự án.

Tài liệu đính kèm:
Bản cáo bạch