Căn cứ công văn số 707/SGDHCM-TV của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dịch trở lại kể từ ngày 02/06/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt ( Vietcap ) xin thông báo đến Quý khách hàng:

Sở Dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh giao dịch trở lại kể từ ngày 02/06/2021. Giá tham chiếu của ngày 02/06/2021 là giá đóng cửa cuối cùng của ngày 01/06/2021.Trường hợp ngày 01/06/2021 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 02/06/2021 là giá đóng cửa của ngày 31/05/2021.

Để biết thêm chi tiết, Quý khách xem tài liệu đính kèm:

Thông báo