Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 17/06/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 10/06/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 03/06/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 27/05/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 20/05/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 13/05/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 06/05/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 22/04/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 19/04/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 08/04/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 01/04/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 25/03/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 18/03/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 11/03/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 04/03/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 25/02/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 18/02/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 28/01/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 21/01/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 14/01/2021

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 07/01/2021