Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 28/06/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 21/06/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 14/06/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 07/06/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 31/05/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 24/05/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 17/05/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 10/05/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 26/04/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 19/04/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 12/04/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 04/04/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 15/03/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 01/03/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 23/02/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 15/02/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 08/02/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 01/02/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 25/01/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 18/01/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 11/01/2018

 Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 04/01/2018