Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 27/12/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 20/12/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 13/12/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 06/12/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 29/11/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 22/11/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 15/11/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 08/11/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 01/11/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 25/10/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 18/10/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 11/10/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 04/10/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 27/09/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 20/09/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 13/09/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 06/09/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 30/08/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 23/08/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 16/08/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 09/08/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 02/08/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 26/07/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 19/07/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 12/07/2018

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 05/07/2018