Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 25/06/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 18/06/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 11/06/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 04/06/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 28/05/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 21/05/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 14/05/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 07/05/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 23/04/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 16/04/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 09/04/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 01/04/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 26/03/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 19/03/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 12/03/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 05/03/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 27/02/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 20/02/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 12/02/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 06/02/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 30/01/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 16/01/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 09/01/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 02/01/2020