Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 24/12/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 17/12/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 10/12/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 03/12/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 26/11/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 19/11/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 12/11/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 05/11/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 29/10/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 22/10/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 15/10/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 08/10/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 01/10/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 24/09/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 17/09/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 10/09/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 03/09/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 27/08/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 20/08/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 13/08/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 06/08/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 30/07/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 23/07/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 16/07/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 09/07/2020

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 02/07/2020