Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 26/12/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 19/12/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 12/12/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 05/12/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 28/11/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 21/11/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 14/11/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 07/11/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 31/10/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 24/10/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 17/10/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 10/10/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 03/10/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 26/09/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 19/09/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 12/09/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 05/09/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 29/08/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 22/08/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 15/08/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 08/08/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 01/08/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 25/07/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 18/07/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 11/07/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 04/07/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 27/06/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 20/06/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 13/06/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 06/06/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 30/05/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 23/05/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 16/05/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 09/05/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 02/05/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 25/04/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 18/04/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 11/04/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 04/04/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 28/03/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 21/03/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 14/03/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 07/03/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 28/02/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 21/02/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 14/02/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 31/01/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 24/01/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 17/01/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 10/01/2019

Giá trị tài sản ròng của Quỹ ngày 03/01/2019