Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm:

Báo cáo