Kính gởi Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap xin thông báo lãi suất mới áp dụng từ ngày 20.08.2015 như sau:

  • Hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán: lãi suất 0.035%/ngày. Mức phí tối thiểu là 30.000 đồng.
  • Hợp đồng margin, repo: lãi suất 0.035%/ngày
  • Lãi suất quá hạn: 150% x lãi suất cho vay hiện hành.

Trân trọng kính chào.