Thông tin tóm tắt về các chứng quyền đang chào bán:

STT
Mã chứng khoán cơ sở
Thời hạn (tháng)
Giá thực hiện (đồng)
Giá phát hành (đồng)
Khối lượng phát hành
Tỷ lệ chuyển đổi
1
TCB
6
58.000
3.700
2.000.000
1:1
2
VPB
6
41.084
3.600
2.000.000
0,5552:1

  • Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 10.000 chứng quyền
  • Thời gian đăng ký mua: Từ 8h30 ngày 20/12/2021 đến 15h00 ngày 21/12/2021

I. ĐĂNG KÝ

Ðể đăng ký mua chứng quyền, khách hàng cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản chứng khoán của mình tại Vietcap

Bước 2: Khách hàng đăng nhập Vpro để đăng ký MUA (Vpro/Hỗ trợ khách hàng/Đăng ký mua CW IPO) 

Sau khi nhân viên dịch vụ khách hàng thực hiện duyệt lệnh trong hệ thống, lệnh đăng ký của khách hàng trên Vpro sẽ được chuyển sang trạng thái thành công 

Lưu ý: 

  1. Với các khách hàng đăng ký mua chứng quyền sau 15h00 ngày 21/12/2021 thì được xem như không hợp lệ theo qui định của UBCK NN. 
  2. Trong trường hợp khách hàng không có Vpro, khách hàng có thể đăng ký trực tiếp với môi giới và môi giới thực hiện trên Vpro thay cho khách hàng.  

II. HOÀN TIỀN

Trong trường hợp số lượng đăng ký mua chứng quyền vượt quá số lượng chào bán, số lượng đăng ký mua thành công sẽ được phân phối theo tỷ lệ, phần tiền thừa sẽ được hoàn trả vào tài khoản chứng khoán của khách hàng mở tại Vietcap trong vòng 3 ngày làm việc sau ngày kết thúc đợt chào bán  

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký mua chứng quyền, khách hàng có thể liên hệ theo số điện thoại  028-39143588 ext 205/408

Powered by Froala Editor