Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap xin thông báo về quyết định chấp thuận niêm yết 4 chứng quyền có bảo đảm.

Thông báo

Trân trọng!