1.Tên doanh nghiệp chào bán thỏa thuận: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên (VINAFOR)

2.Địa chỉ:Số 127 Lò Đúc, P. Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

3.Điện thoại: (84-4) 3641 0799 Fax: (84-4) 3641 0800

4. Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng và chăm sóc rừng; Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp; Khai thác gỗ; Khai thác lâm sản khác trừ gỗ; Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp; Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; Sản xuất đồ gỗ xây dựng; Sản xuất bao bì bằng gỗ; Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; Xây dựng nhà các loại; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Kinh doanh bất động sản; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; …

5.Vốn điều lệ:3.500.000.000.000 đồng (tương đương 350.000.000 cổ phần)

6.Cổ phần chào bán thỏa thuận:

  • Loại cổ phần chào bán thỏa thuận: Cổ phần phổ thông
  • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
  • Số lượng cổ phần chào bán thỏa thuận : Tối thiểu 4.641.400 cổ phần, tối đa 7.036.700 cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần chào bán thỏa thuận thực tế sẽ theo kết quả thanh toán tiền mua cổ phần của cán bộ công nhân viên và lao động có hợp đồng nhận khoán ổn định lâu dài của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty TNHH MTV (hiện Tổng công ty chưa xác định được số lượng cụ thể). Trước thời gian tổ chức buổi thỏa thuận trực tiếp, Tổng công ty sẽ thông báo tổng số lượng chào bán thỏa thuận cụ thể cho các nhà đầu tư tham dự thỏa thuận.

  • Giá khởi điểm chào bán thỏa thuận:10.100 đồng/cổ phần

7.Điều kiện tham dự chào bán thỏa thuận: Tổ chức, cá nhân đã tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ngày 21/4/2016 và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán thỏa thuận trực tiếp cổ phần không bán hết của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty TNHH MTV.

8.Thời gian và địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia mua thỏa thuận và nộp tiền cọc:

  • Thời gian: Từ ngày 12/05/2016 đến 15h00 ngày 18/05/2016 (Sáng từ 8h00 – 11h30; chiều từ 13h30-16h00 các ngày làm việc).
  • Địa điểm: tại tầng 14 tòa nhà Vinafor số 127 Lò Đúc, P. Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Nhà đầu tư tham gia thỏa thuận phải nộp tiền đặt cọc cùng thời điểm đăng ký mua cổ phần.

9.Thời gian và Địa điểm tổ chức chào bán thỏa thuận trực tiếp:

  • Thời gian: 08h30-11h30 ngày 19/05/2016
  • Địa điểm: tại tầng 15 tòa nhà Vinafor số 127 Lò Đúc, P. Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

10.Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: không chậm hơn 15h00 ngày 23/05/2016.

11.Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng thỏa thuận: Từ ngày 20/05/2016 đến ngày 25/05/2016

Trân trọng

Tài liệu đính kèm:

Phụ lục quy chế chào bán
Quy chế chào báo
Công văn sửa đổi quy chế