Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap xin thông báo về kết quả phát hành chứng quyền có đảm bảo ngày 12.07.2021

Báo cáo

Trân trọng!