Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap xin gửi đến quý khách hàng thông tin về báo cáo kết quả phân phối Chào bán Chứng quyền có bảo đảm.

Báo cáo

Trân trọng!