Quay lại

Hướng dẫn giao dịch CW

Nhà đầu tư có thể mua chứng quyền có đảm bảo (CW) theo 2 cách

  • Mua trên thị trường sơ cấp: đăng ký mua trực tiếp từ tổ chức phát hành khi CW được phát hành lần đầu tiên ra công chúng (IPO)
  • Mua trên thị trường thứ cấp: mua trên sàn giao dịch sau khi CW niêm yết.

Việc mua bán CW trên thị trường thứ cấp tương tự với giao dịch mua bán chứng khoán cơ sở. NĐT không cần phải mở tài khoản giao dịch CW mà dùng chính tài khoản chứng khoán cơ sở của mình để giao dịch. NĐT có thể mua bán lại cho nhà đầu tư khác qua sàn giao dịch hoặc chờ đến ngày chứng quyền đáo hạn, tổ chức phát hành sẽ hạch toán lời lỗ và thanh toán cho NĐT.1- Thủ tục mua IPO CW tại Vietcap 

Trước khi thực hiện IPO một chứng quyền có đảm bảo, Cty CP Chứng Khoán Vietcap sẽ có thông báo đến NĐT tại website công ty (tại đây) NĐT có thể theo dõi và đăng ký tham gia mua CW thông qua các bược sau:

Bước 1: Đăng ký mua chứng quyền

Cách 1: Qua phần mềm giao dịch V-Pro (xem hướng dẫn tại đây)

Cách 2: Điền form đăng ký gửi cho nhân viên Môi giới hỗ trợ

Tải và điền mẫu giấy "Đăng ký mua chứng quyền có đảm bảo"

Bước 2: Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà Vietcap yêu cầu 

NĐT nên xem kỹ trên nội dung thông báo phát hành chứng quyền của tổ chức phát hành, sẽ có thông tin quan trọng

  • Thời gian nhận đăng ký CW
  • Số tài khoản ngân hàng nhận đăng ký mua CW: số tài khoản này là khác nhau với CW khác nhau.
  • Thời gian nhận tiền đăng ký mua CW: ngoài thời gian này Vietcap sẽ không thể xác nhận cho NĐT.

 Nếu chuyển sai số tài khoản hoặc sai nội dung có thể làm việc mua CW không thành công.

Bước 3: Nhận thông báo mua CW từ Vietcap

Vietcap sẽ thông báo việc đặt mua IPO của nhà đầu tư thành công hay không.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận sở hữu CW và thực hiện lưu ký CW

Nếu NĐT có mở tài khoản tại Vietcap , thì Vietcap sẽ thực hiện lưu ký CW vào tài khoản cho NĐT.

Nếu NĐT muốn lưu ký CW tại tài khoản tại công ty chứng khoán khác thì Vietcap sẽ cấp giấy chứng nhận sở hữu CW để NĐT làm thủ tục lưu ký.2- Giao dịch CW sau khi niêm yết 

Việc mua bán CW giống như chứng khoán cơ sợ nên NĐT tham khảo cách đặt lệnh qua App/ web giao dịch (Tại đây)

Thời gian giao dịch và các phiên đóng cửa, mở cửa sẽ tương tự như thời gian giao dịch cổ phiếu trên HOSE, với khối lượng giao dịch tối thiểu là 10 CW.

Thời gian thanh toán: Bù trừ đa phương, T+2

Giá tham chiếu: Giá đóng cửa phiên giao dịch hôm trước sẽ là giá tham chiếu cho phiên giao dịch hôm sau.

Giá trần/sàn của CW:  được xác định theo công thức sau:

Giá trần/sàn CW = Giá tham chiếu CW +/- (Giá CKCS*Biên độ dao động) / Tỷ lệ chuyển đổi
Powered by Froala Editor