Khuyến nghị gần 80 công ty

Khuyến nghị gần 80 công ty

Chiếm 70% vốn hoá thị trường

Chiếm 70% vốn hoá thị trường

Tài liệu đa dạng

Tài liệu đa dạng

Bộ phận Nghiên cứu của Vietcap được xây dựng dựa trên 2 tiêu chí:
Bộ phận Nghiên cứu của Vietcap được xây dựng dựa trên 2 tiêu chí:
Đội ngũ

Bao gồm những thành viên có năng lực, năng động và không ngừng học hỏi, được dẫn dắt bởi các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.

Chất lượng

Cung cấp những phân tích sâu sắc, đa chiều cũng như các góc nhìn mới về doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.