Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là phương pháp đo lường giá trị nội tại của chứng khoán bằng cách kiểm tra các nhân tố kinh tế và tài chính có liên quan. Phân tích cơ bản nghiên cứu mọi vấn đề có thể ảnh hưởng đến giá trị chứng khoán, từ các nhân tố vĩ mô như tình trạng hiện tại của nền kinh tế cho đến các nhân tố vi mô như sự hiệu quả của quản trị doanh nghiệp.

Mục đích cuối cùng của phân tích cơ bản là xác định giá trị của chứng khoán để so sánh với giá hiện tại nhằm xác định chứng khoán đó đang định giá cao hay định giá thấp.

đầu tư dài hạn trong giao dịch chứng khoán

Đầu tư theo trường phái phân tích cơ bản

Mọi phân tích chứng khoán đều cố gắng xác định liệu rằng một chứng khoán đang phản ánh đúng giá trị so với thị trường chung. Phân tích cơ bản thường được thực hiện từ góc độ vi mô cho đến vĩ mô để xác định những chứng khoán bị thị trường đánh giá sai giá trị thực.

Phân tích cơ bản sử dụng dữ liệu công khai để định giá giá trị của cổ phiếu hay các loại chứng khoán khác. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể thực hiện phân tích cơ bản để xác định giá trị của một trái phiếu dựa trên các dữ liệu vĩ mô như lợi suất trái phiếu chính phủ, lãi suất ngân hàng, tình hình chung của nền kinh tế, rồi sau đó đánh giá các nhân tố vi mô như mức độ tín nhiệm của bên phát hành trái phiếu.

Đối với phân tích cổ phiếu, phân tích cơ bản sử dụng các dữ liệu như doanh thu, lợi nhuận, tăng trưởng, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), biên lợi nhuận, và các dữ liệu khác để xác định giá trị và tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm các dữ liệu này dựa trên báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của doanh nghiệp. Bên cạnh việc xem xét các dữ liệu định lượng, phân tích cơ bản đối với cổ phiếu cần cân nhắc thêm dữ liệu định tính như thương hiệu, hiệu quả quản trị, lợi thế cạnh tranh,… để có thể xác định được giá trị của cổ phiếu.

Theo dõi:

Kết luận

Phương pháp phân tích cơ bản là một phương pháp rất hữu hiệu cho nhà đầu tư khi mang lại một bức tranh tổng thể của chứng khoán để xem xét một loạt các nhân tố từ vi mô cho đến vĩ mô. Sử dụng phân tích cơ bản trong việc đầu tư có thể giúp nhà đầu tư xác định được giá trị nội tại của chứng khoán, từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. 

Tuy nhiên, phân tích cơ bản cũng có một số trở ngại nhất định, đó là việc nhà đầu tư phải xem xét một lượng dữ liệu rất lớn, đòi hỏi cần bỏ ra nhiều thời gian để tìm hiểu. Để rút ngắn được quá trình này nhà đầu tư có thể xem những báo cáo của các công ty chứng khoán về vĩ mô, ngành và doanh nghiệp, …

Cuối cùng, khi dùng phân tích cơ bản để đưa ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên kiên nhẫn với quyết định của bản thân, vì đôi khi thị trường tại thời điểm đó sẽ không phản ánh đầy đủ và khách quan những nhận định được nhà đầu tư cho là đúng. Vì vậy, hãy kiên nhẫn với nhận định của mình.

Nhà đầu tư có thể mở tài khoản chứng khoán tại Vietcap để xem các bản báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo chiến lược đầu tư, sử dụng hệ thống nền tảng giao dịch đa dạng: Vweb, Vmobile, Vpro…

Powered by Froala Editor