Ngày giao dịch không hưởng quyền trong chứng khoán là một thuật ngữ đầu tư liên quan đến thời điểm trả cổ tức của các tập đoàn hoặc công ty được tính từ ngày đầu tiên sau khi Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố trả cổ tức, và nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông,…

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách khách hàng sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu có tên trong danh sách, người sở hữu chứng khoán sẽ được quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Nếu nhà đầu tư chứng khoán mua cổ phiếu của công ty trước ngày giao dịch không hưởng quyền, thì nhà đầu tư có quyền nhận các khoản thanh toán cổ tức, thông tin mua sẽ được gửi cho đại lý chuyển nhượng trước ngày chốt danh sách. Khi đó, công ty sẽ tính nhà đầu tư là một trong những cổ đông hiện hữu. Ngược lại, trong trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu vào đúng hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền, thông tin mua sẽ không được gửi cho đại lý chuyển nhượng trước ngày chốt danh sách cổ đông, vì vậy nhà đầu tư sẽ không được quyền nhận cổ tức hiện tại.

Dựa vào ngày chốt danh sách cổ đông, hay còn gọi là ngày đăng ký cuối cùng để có thể xác định được tính đủ điều kiện của việc chia cổ tức, và mỗi cổ đông có tên trong sổ đăng ký vào ngày chốt danh sách sẽ được hưởng cổ tức. Qua đó, ban điều hành cũng có thể xác định ai sẽ nhận được báo cáo chứng khoán và các thông tin tài chính khác liên quan đến khoản đầu tư của công ty đó.

Hiện tại, hầu hết các thị trường tài chính phát triển đều sử dụng chu kỳ thanh toán T + 2 (Xem lại kiến thức cơ bản về chứng khoán) . Khi nhà đầu tư chứng khoán nhận được cổ tức, việc thanh toán cần phải hoàn thành vào hoặc trước ngày đăng ký cuối cùng. Thông thường, cần phải mất 3 ngày để giải quyết thanh toán, ngày bắt đầu giao dịch (T) cộng với hai ngày làm việc và ngày làm việc thứ 2 chính là ngày thanh toán.

Nếu ngày 16/02 là ngày đăng ký cuối cùng thì ngày 15/02 là ngày giao dịch không hưởng quyền:

- Khi nhà đầu tư mua chứng khoán ngày 14/02, thì ngày chứng khoán về là ngày 16/02. Tức là khi chốt quyền, nhà đầu tư sẽ có tên trong danh sách cổ đông.

- Nếu nhà đầu tư mua chứng khoán ngày 15/02, thì ngày chứng khoán về là ngày 17/02 sau ngày đăng ký cuối cùng nên sẽ không được hưởng quyền

Lưu ý rằng ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức, nên các ngày thứ 7, Chủ nhật hoặc lễ tết cũng cần được loại ra để xác định đúng ngày giao dịch không hưởng quyền.

Xem thêm:

Cách nhận cổ tức chứng khoán

Có nên học đầu tư chứng khoán trước khi tham gia thị trường?

Có một điều khá phổ biến luôn xảy ra đó là giá cổ phiếu của một công ty sẽ tăng bằng mức cổ tức dự kiến vào ngày giao dịch không hưởng quyền và giảm ngay sau đó bằng một khoản giá trị tương đương, điều này phản ánh sự giảm giá trị cổ phiếu của các nhà đầu tư sau khi cổ tức đã được trả.

Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể muốn bán cổ phiếu mà họ sở hữu nhưng vẫn nhận được cổ tức được công bố. Trong trường hợp đó, các nhà đầu tư chứng khoán sẽ thường có xu hướng giữ cổ phiếu cho đến ngày giao dịch không hưởng quyền.

Theo dõi các cập nhật mới nhất về nhận định thị trường chứng khoán tại đây

Powered by Froala Editor