Giao dịch ký quỹ (Margin) là việc nhà đầu tư sử dụng khoản tiền vay với tỷ lệ nhất định của công ty chứng khoán để mua chứng khoán. Nếu hoạt động đầu tư hiện tại của bạn hiệu quả, suất sinh lời trên vốn ổn định thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng đòn bẩy (Margin) trong hoạt động đầu tư chứng khoán.

Giao dịch ký quỹ là gì?

Một số thuật ngữ trong giao dịch ký quỹ (Margin)

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: là giá trị tối thiểu bằng tiền hoặc chứng khoán mà nhà đầu tư (NĐT) đặt vào trên tổng giá trị giao dịch chứng khoán đặt mua.

Tổng tài sản: bao gồm toàn bộ tiền mặt và tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu được dùng làm tài sản thế chấp trên tài khoản ký quỹ của NĐT.

Giá trị tài sản ròng: (Tổng tài sản - Dư nợ vay) + Tiền bán chứng khoán sẽ nhận về trên tài khoản ký quỹ.

Giá trị ký quỹ yêu cầu: là giá trị tài sản ròng mà Công ty Chứng khoán (CTCK) yêu cầu NĐT phải có để duy trì tài khoản ký quỹ

Sức mua: là giá trị mà CTCK cấp cho NĐT căn cứ vào giá trị tài sản ròng vượt mức ký quỹ và Tỷ lệ ký quỹ ban đầu của NĐT (=EE/IM).

Tỷ lệ ký quỹ duy trì bắt buộc: Khi tỷ lệ ký quỹ hiện tại của NĐT giảm xuống dưới tỷ lệ này, NĐT phải bổ sung tài sản bảo đảm (TSBĐ) và/hoặc trả bớt một phần hoặc toàn bộ nợ vay để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ hiện tại không thấp hơn tỷ lệ ký quỹ bắt buộc.

Giá trị ký quỹ bắt buộc (Call Margin) = Tài sản thực tế * Tỷ lệ ký quỹ duy trì bắt buộc

Tài sản thực tế ở đây là tiền mặt và tổng giá thị trường của cổ phiếu

Khi: Tài sản ròng (đã trừ đi nợ vay) =< Call Margin Xuất hiện cảnh báo và yêu cầu NĐT bổ xung tài sản đảm bảo

Trường hợp nếu giá trị chứng khoản giảm thêm và bạn không có phương án bổ xung tài sản sẽ dẫn đến Call ForceSell: Các công ty chứng khoán sẽ bán tài sản thu nợ.

Để dễ hình dung hơn, NĐT có thể xem qua ví dụ:

Một nhà đầu tư có 100 triệu đồng, với tỷ lệ ký quỹ mà công ty chứng khoán cấp là 50%

Số tiền NĐT vay công ty chứng khoán là 100tr:

  • Trả lãi vay trên 100tr
  • Số cổ phiếu được mua sẽ được dùng làm tài sản thế chấp (dựa trên sức mua 200tr)

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu là 100/200 = 50%.

Giả sử chứng khoán mua bị giảm giá 30%, tổng giá trị :

Chứng khoán còn lại bằng (100% - 30%) x 200 triệu = 140 triệu đồng.

Tổng tài sản ròng sau khi trừ nợ vay của NĐT = 140 triệu -100 triệu = 40 triệu đồng.

Giá trị ký quỹ tối thiểu yêu cầu là 140 triệu x 35% =49 triệu đồng.

Số tiền NĐT phải bổ sung = 49 triệu - 40 triệu = 9 triệu đồng.

Khám phá:

Những rủi ro trong đầu tư chứng khoán và cách hạn chế

Cách sử dụng margin hiệu quả và tránh rủi ro

Lãi suất vay giao dịch ký quỹ

Tùy vào mỗi công ty chứng khoán đưa ra lãi suất khác nhau nhưng vẫn nằm trong khoản 0.03 % /ngày. Các khoản vay thường đáo hạn trong vòng 90 ngày.

Lãi suất gia hạn: Nếu bạn không thanh toán khoản vay đúng hạn, sẽ phải chịu lãi suất gia hạn thông thường từ 150-200% lãi suất trong hạn.

Giao dịch ký quỹ thường dành cho những nhà đầu tư kinh nghiệm trên 1 năm, hoặc đối với nhà đầu tư mới hoạt động đầu tư chứng khoán của bạn phải thực sự hiệu quả thì mới có thể áp dụng Margin để gia tăng lợi nhuận. Chúc bạn thành công!

Nhà đầu tư có thể mở tài khoản chứng khoán Vietcap  tại đây để xem các bản báo cáo phân tích kỹ thuật, nhận định thị trường, và sử dụng hệ thống nền tảng giao dịch đa dạng như: Vweb, Vmobile, Vpro…

Powered by Froala Editor