Đường trung bình động MA (Moving Average) là  một trong những tín hiệu xác định xu hướng của thị trường chứng khoán hoặc của một cổ phiếu.

Một trong những đường trung bình ngắn hạn để theo dõi thị trường dài lại là MA200 (Mức giá trung bình của 20 phiên). Giá sẽ luôn duy trì vận động trên đường MA200 và coi đường MA200 là một đường hỗ trợ dài hạn.

Đường MA200 phản ánh xu hướng dài hạn của thị trường nên có độ tin cậy rất lớn. Với một xu hướng tích cực thì đường MA200 là một hỗ trợ rất mạnh và khó giảm mạnh để xuyên qua dưới mức đó.

Ngược lại, nếu giá cắt xuống đường trung bình MA200 thì có thể xu hướng sẽ chuyển sang tín hiệu xấu. Thị trường hoặc cổ phiếu sẽ có xu hướng tiếp tục giảm. Và thị trường hoặc cổ phiếu sẽ lấy mốc MA200 làm ngưỡng kháng cự giá mạnh. 

Ở diễn biến khi giá mất mốc MA200, cần xác định lực bán đang mạnh hay không, nếu như lực bán vẫn tiếp tục bán xuống với khối lượng lớn thì hành động cần thiết là phải bán cổ phiếu và chờ đợi các diễn biến tiếp theo của cổ phiếu.

Sau khi bán cổ phiếu đi, có thể căn cứ lại ngưỡng MA200, khi này đường MA200 là một ngưỡng kháng cự khá mạnh. Có thể là một ngưỡng khó để cổ phiếu vượt qua.

Việc quan sát đường MA200 có ý nghĩa giúp nhà đầu tư có thể chọn lọc những cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng tốt, cũng như đánh giá lại cổ phiếu trong danh mục đang đầu tư để nâng cao hiệu quả cũng như quản trị rủi ro đầu tư.

Nhà đầu tư chứng khoán nên loại bỏ các cổ phiếu có diễn biến dưới MA200 (hoặc cắt xuống dưới đường MA200) và nên hạn chế bán những cổ phiếu đang giao dịch trên đường MA200.

Chiến lược giao dịch bằng MA200 có hiệu quả cả nhà đầu tư dài hạn lẫn ngắn hạn.

Khi đầu tư theo chiến lược thì cần phải tuân thủ theo những điều kiện mà đặt ra. Việc tuân theo chỉ báo MA200 để giao dịch thì cần tham khảo và kết hợp thêm các phương thức và chỉ báo khác để có thể tạo được sự hiệu quả tối ưu nhất. Ngoài ra cũng nên xem nhận định thị trường, phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm mua bán cổ phiếu.

Xem thêm:

- Các chỉ báo phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

- Sử dụng chỉ báo MACD hiệu quả trong phân tích chứng khoán

Powered by Froala Editor