Trong đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư sẽ có thể đạt được lợi nhuận bằng hai cách là lợi nhuận từ chênh lệch giá và cổ tức. Cổ tức sẽ chia làm hai dạng là cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu. Doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt thì nhà đầu tư sẽ nhận tiền, trong khi cổ tức bằng cổ phiếu thì nhà đầu tư sẽ nhận cổ phiếu và phát sinh nhiều vấn đề cần lưu ý. Vậy những lưu ý khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu là gì ? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau

 Cổ tức bằng cổ phiếu và những lưu ý khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Cổ tức bằng cổ phiếu là gì?

Cổ tức bằng cổ phiếu là việc doanh nghiệp dùng lợi nhuận chưa phân phối phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Bằng cách phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, cổ tức bằng cổ phiếu không phát sinh dòng tiền ra khỏi doanh nghiệp như cổ tức bằng tiền mặt. Xem lại Cổ tức là gì?

Cổ tức là gì? Những quy định về chia cổ tức - Vietcap

Cách tính giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu

Khác với cổ tức bằng tiền mặt khi thị giá cổ phiếu sẽ bị trừ tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt, cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ chia cổ tức theo công thức sau:

Pđc = P0 / (1+Rctcp+Rcpt)

trong đó:

Pđc : là giá cổ phiếu sau điều chỉnh

P0: là giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền

Rctcp: tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu

Rcpt: tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng

Ví Dụ: Doanh nghiệp A có giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền là 20.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chỉ cổ tức bằng cổ phiếu là 10% và tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng là 10%. Vậy giá doanh nghiệp A sau điều chỉnh :

Pđc =  = 20.000 / (1+10%+10%) = 20.000 / 1.2  = 16.667 đồng / cổ phiếu.

Những lưu ý khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Cần bao nhiêu tiền mới có thể tham gia thị trường chứng khoán? - Vietcap

Cổ tức bằng cổ phiếu không phát sinh chi phí cho doanh nghiệp phát hành, nhưng có hai vấn đề nhà đầu tư cần lưu ý khi nhận

Số lượng cổ phiếu gia tăng

Khi nhà đầu tư hưởng quyền cổ tức bằng cổ phiếu, số lượng cổ phiếu nhà đầu tư nắm giữ sẽ gia tăng. Ví dụ: nhà đầu tư nắm giữ 1.000 cổ phiếu của doanh nghiệp A sắp chia 20% cổ tức cổ phiếu thì sau chia nhà đầu tư sẽ sở hữu 1200 cổ phiếu.

Tuy nhiên việc gia tăng số lượng cổ phiếu sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không giúp nhà đầu tư gia tăng tỷ lệ nắm giữ doanh nghiệp hoặc gia tăng tài sản. Nó giống như việc chiếc bánh to lên nhưng phần mà bạn nhận được sẽ giữ nguyên.

Đồng thời, khi số lượng cổ phiếu gia tăng thì doanh nghiệp phát hành cũng sẽ chịu thêm các áp lực về việc chia cổ tức bằng tiền mặt trong các năm tiếp theo. Đòi hỏi doanh nghiệp phải làm ra nhiều lợi nhuận hơn.

Vấn đề về thuế

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2020, nhà đầu tư bán chứng khoán được chia thưởng, được trả cổ tức sẽ bị khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân.

Nghĩa là, nhà đầu tư sẽ bị tính thuế 5% trên số lượng chứng khoán được chia thưởng, nếu thị giá cổ phiếu trên mệnh giá (10.000 đồng /cổ phiếu) thì sẽ bị tính 5% trên mệnh giá, nếu thị giá dưới mệnh giá thì sẽ bị tính 5% trên thị giá. Thời điểm tính thuế là lúc nhà đầu tư thực hiện việc bán/ chuyển nhượng cổ phiếu thưởng, cổ tức.

Ví dụ: nhà đầu tư A sở hữu 1.000 cổ phiếu X và nhận được cổ tức là 200 cổ phiếu. nhà đầu tư A thực hiện việc bán 1200 cổ phiếu đi với mức giá 20.000 đồng / cổ phiếu thì sẽ được tính thuế là:

Thuế đầu tư vốn = 200 x 10.000 x 5% = 100.000 đồng

Như vậy, việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm nhà đầu tư phát sinh thêm chi phí về thuế đầu tư trong khi tổng giá trị tài sản không thay đổi sau khi nhận cổ tức.

Cổ tức là gì? Những quy định về chia cổ tức - Vietcap

Vậy có nên nắm giữ cổ phiếu chia cổ tức bằng cổ phiếu hay không?

Nên đầu tư cổ phiếu nào để sinh lời ổn định - Vietcap

Thoạt nhìn việc nắm giữ cổ phiếu của doanh nghiệp sắp chia cổ tức bằng cổ phiếu có vẻ sẽ không có nhiều lợi ích cho nhà đầu tư do những vấn đề trên. Nhưng cổ tức bằng cổ phiếu không hẳn là tiêu cực, doanh nghiệp thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu thường phải chịu thêm áp lực gia tăng lợi nhuận khi sử dụng phần lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư thay vì chia tiền mặt cho cổ đông.

Vì vậy, nhà đầu tư có thể chấp nhận cổ tức bằng cổ phiếu khi doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng việc kinh doanh nhằm đem về nhiều lợi nhuận hơn. Việc nhà đầu tư đánh giá được doanh nghiệp nào đang chia cổ tức bằng cổ phiếu thích hợp hơn so với tiền mặt sẽ đòi hỏi sự am hiểu về doanh nghiệp cũng như thị trường, nên bạn hãy luôn nâng cao kiến thức của mình khi đầu tư. Chúc bạn đầu tư thành công!

Xem thêm:

Powered by Froala Editor