Cổ phiếu thưởng là gì?

Cổ phiếu thưởng còn được biết đến như là cổ phiếu mà các công ty phát hành dành để trả cho các cổ đông, hoặc những người có công đóng góp nhiều trong quá trình hoạt động và xây dựng của công ty đó. Đây là hình thức trả thưởng thay thế tiền mặt được các doanh nghiệp hiện nay ưa chuộng và áp dụng phổ biến.

Chia cổ phiếu thưởng là hình thức chia tách cổ phiếu của doanh nghiệp. Việc thực hiện chia tách cổ phiếu thực tế chỉ làm thay đổi các giá trị trên sổ sách kế toán, chứ sẽ không phát sinh thêm một nguồn tiền mới nào cho doanh nghiệp. Cổ phiếu thưởng lúc này sẽ được tiến hành chia cho các cổ đông ở trong công ty đó. Khi đó, các cổ đông sẽ nhận được cổ phiếu thưởng thay vì cổ tức hay tiền mặt.

Cổ phiếu thưởng được hạch toán từ nguồn lợi nhuận giữ lại và thặng dư vốn cổ phần chuyển thành vốn điều lệ của doanh nghiệp. Như vậy, nguồn lợi nhuận giữ lại và thặng dư vốn cổ phần sẽ giảm xuống và vốn điều lệ (vốn cổ phần) của doanh nghiệp tăng lên.

Các trường hợp trả cổ phiếu thưởng

Cổ phiếu thưởng được phát hành trả thưởng cho cổ đông hoặc những người có đóng góp nhiều với công ty, thường được phát hành trong trường hợp công ty trả thưởng. Bên cạnh đó, mục đích chính của hình thức này là nhằm gia tăng vốn điều lệ, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực kinh doanh tốt hơn.

Phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên đóng góp

Công ty dùng một số cổ phiếu để thưởng cho những người quản lý, cán bộ công nhân viên hay những người có đóng góp lớn đối với các hoạt động của doanh nghiệp. Nguồn của cổ phiếu dùng để thưởng thường là từ các cổ phiếu quỹ của công ty.

Trong trường hợp này, tổng giá trị sổ sách của công ty sẽ không thay đổi, lợi ích của người được thưởng thể hiện rõ ràng khi tỷ lệ sở hữu của công ty sẽ được tăng lên. Còn đối với những cổ đông không được thưởng, tỉ lệ sở hữu công ty của họ sẽ giảm xuống.

Đây sẽ là một cách để công ty khuyến khích tinh thần làm việc và sự đóng góp hiệu quả của những người được thưởng.

Phát hành cổ phiếu thưởng cho tất cả cổ đông

Đây được xem là việc mà tất cả những cổ đông của doanh nghiệp sẽ được nhận thêm cổ phiếu thưởng dựa trên tỷ lệ nhất định. Vì tất cả mọi cổ đông đều được thưởng cổ phiếu với tỷ lệ nhất định nên tỷ lệ sở hữu công ty của cổ đông là không đổi trước và sau khi thực hiện thưởng

Xem thêm:

- Các chỉ báo phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

- Những lưu ý khi mở tài khoản chứng khoán

- Tiêu chí để lựa chọn công ty chứng khoán tốt

Bản chất của việc chia cổ phiếu thưởng

Việc chia cổ phiếu thưởng như vậy sẽ không làm tăng vốn chủ sở hữu của các cổ đông. Thực chất, đây chỉ là việc chuyển đổi giữa các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán. Cụ thể là giảm lợi nhuận giữ lại và nguồn thặng dư vốn cổ phần sang tăng vốn điều lệ nên tổng nguồn vốn không thay đổi

Cổ phiếu được phát thêm cho các cổ đông đã làm tăng số lượng cổ phiếu của công ty. Khi số lượng cổ phiếu tăng lên, nguồn vốn chủ sở hữu vẫn không đổi, giá trị sổ sách (= nguồn vốn chủ sở hữu / tổng số cổ phiếu) của cổ phiếu sẽ giảm đi theo tỷ lệ tương ứng. Tỷ lệ sở hữu của mỗi cổ đông trong công ty trước và sau khi phát hành thêm cổ phiếu là không đổi.

Cổ phiếu phát hành thêm để thưởng cho các cổ đông sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu.

Như vậy, giá cổ phiếu rẻ đi, giúp nhà đầu tư ít vốn có cơ hội tham gia. Đây cũng là một cách để doanh nghiệp tạo thanh khoản trên thị trường.

Nhà đầu tư có thể mở tài khoản chứng khoán Vietcap tại đây để xem phân tích kỹ thuật, nhận định thị trường chứng khoán, và sử dụng hệ thống nền tảng giao dịch đa dạng như: Vweb, Vmobile, Vpro…

Powered by Froala Editor