Chi phí cơ hội là gì?

Chi phí cơ hội (Opportunity Cost) được định nghĩa là phần thu nhập mất đi do đã không lựa chọn một cơ hội đầu tư khác. Khái niệm được vận dụng phổ biến trong kinh doanh. Chi phí cơ hội của một phương án được lựa chọn là giá trị của phương án tốt nhất bị bỏ qua khi thực hiện sự lựa chọn đó hay nói cách khác là lợi ích mất đi khi chọn phương án này mà không chọn phương án khác.

Chi phí cơ hội trong đầu tư chứng khoán

Chi phí cơ hội trong đầu tư chứng khoán cũng là một yếu tố cần được quan tâm

Chi phí cơ hội trong đầu tư chứng khoán

Ứng dụng cụ thể trong đầu tư chứng khoán, chi phí cơ hội trong đầu tư chứng khoán được hiểu là lợi ích, giá trị mà nhà đầu tư bỏ qua không lựa chọn khi lựa chọn một phương án khác.

Ví dụ đơn giản: Giả sử bạn là một nhà đầu tư đang có tiền nhàn rỗi là 100 triệu và có nhiều phương án lựa chọn khác nhau, thì: 

Nếu bạn gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất là 7%/ năm thì bạn bỏ qua cơ hội được dùng khoản tiền nhàn rỗi đó cho việc đầu tư chứng khoán, và giá trị mang lại có thể là +20% đến 30% lợi nhuận đồng thời cũng có thể ẩn chứa nhiều rủi ro. Như vậy +20% đến 30% lợi nhuận này là chi phí cơ hội mà nhà đầu tư bỏ qua khi lựa chọn gửi tiết kiệm ngân hàng.

Nếu bạn đem số tiền đó đi đầu tư, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để đầu tư vào một hoặc nhiều doanh nghiệp nhưng không thể đầu tư vào tất cả doanh nghiệp. Lựa chọn cổ phiếu doanh nghiệp này thì bỏ qua những cổ phiếu của doanh nghiệp khác. Vậy thì chi phí cơ hội ở đây là lợi nhuận có thể mang lại được ở lựa chọn mà nhà đầu tư đã bỏ qua không đầu tư.

Xem thêm:

- Tiêu chí để lựa chọn công ty chứng khoán tốt

- Các chỉ báo phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

Chi phí cơ hội được xác định được bằng công thức:

 OC = FO – CO

chi phí cơ hội công thức

Trong đó:

OC (Opportunity cost): Chi phí cơ hội

FO (Return on best foregone option): Lợi nhuận của lựa chọn hấp dẫn nhất

CO (Return on chosen option): Lợi nhuận của lựa chọn được chọn

Hiểu về chi phí cơ hội là một cơ sở để nhà đầu tư cân nhắc nên bỏ qua hay thực hiện phương án đầu tư nào đó, từ đó đưa ra những quyết định tối ưu sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.

Để xem nhận định về thị trường, bảng giá chứng khoán, báo cáo chiến lược tại Vietcap , nhà đầu tư có thể mở tài khoản chứng khoán tại đây để sử dụng các nền tảng công nghệ từ Vietcap .

Powered by Froala Editor