Quỹ đầu tư hay quỹ đại chúng là quỹ huy động vốn từ nhà đầu tư để đầu tư vào các loại tài sản tuân thủ theo mục tiêu được xác định. Quỹ đầu tư là định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác.

Các loại quỹ đầu tư - Tiêu chí để lựa chọn công ty quản lý quỹ tốt

Các nguồn thu nhập có thể nhận được từ việc đầu tư vào các quỹ như:

- Cổ tức cổ phiếu và lợi tức trái phiếu.

- Thặng dư từ việc bán chứng khoán đang có lợi nhuận.

- Lợi nhuận từ việc bán chứng chỉ quỹ.

Các loại quỹ đầu tư

Dựa vào các tiêu chí khác nhau mà có thể chia các quỹ ra làm nhiều loại hình khác nhau:

Căn cứ vào cấu trúc vận động vốn:

 • Quỹ đóng: Phát hành một lần, thông qua quá trình huy động vốn cho quỹ và không thực hiện mua lại cổ phiếu hay chứng chỉ đầu tư khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại. Hình thức này nhằm mục đích giúp cho việc huy động vốn, các chứng chỉ quỹ sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
 • Quỹ mở: Sau đợt phát hành lần đầu ra công chúng, giao dịch mua/bán của nhà đầu tư được thực hiện định kỳ căn cứ vào giá trị tài sản ròng. Giao dịch này được thực hiện trực tiếp với công ty Quản lý Quỹ hoặc tại các đại lý chỉ định.

Căn cứ vào cơ cấu tổ chức và hoạt động của quỹ:

 • Quỹ đầu tư dạng công ty: Là một pháp nhân, tức là một công ty được hình thành theo quy định của pháp luật từng nước. Cơ quan điều hành cao nhất của quỹ là hội đồng quản trị do các cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ chính là quản lý toàn bộ hoạt động của quỹ, lựa chọn công ty quản lý quỹ và giám sát hoạt động đầu tư của công ty quản lý quỹ và có quyền thay đổi công ty quản lý quỹ. Trong mô hình này, công ty quản lý quỹ hoạt động như một nhà tư vấn đầu tư, chịu trách nhiệm tiến hành phân tích đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và thực hiện các công việc quản trị kinh doanh khác.
 • Quỹ đầu tư dạng hợp đồng: Khác với mô hình quỹ đầu tư dạng công ty, mô hình này quỹ đầu tư không phải pháp nhân. Nhà đầu tư là những người góp vốn vào quỹ và uỷ thác việc đầu tư cho công ty quản lý quỹ để đảm bảo khả năng sinh lợi cao nhất từ khoản vốn đóng góp của họ. Đây là mô hình quỹ tín thác đầu tư.

Căn cứ vào nguồn vốn huy động:

 • Quỹ đầu tư tập thể: Là quỹ huy động vốn bằng cách phát hành rộng rãi ra công chúng. Nhà đầu tư có thể là cá nhân hay pháp nhân nhưng đa phần là các nhà đầu tư riêng lẻ. Quỹ công chúng cung cấp cho các nhà đầu tư nhỏ phương tiện đầu tư đảm bảo đa dạng hoá đầu tư, giảm thiểu rủi ro và chi phí đầu tư thấp với hiệu quả cao do tính chuyên nghiệp của nhà đầu tư mang lại.
 • Quỹ đầu tư cá nhân: Quỹ huy động vốn bằng phương thức phát hành riêng lẻ cho một nhóm nhỏ các nhà đầu tư. Có thể được lựa chọn trước. Là các cá nhân hay các định chế tài chính hoặc các tập đoàn kinh tế lớn. Do vậy tính thanh khoản của quỹ này sẽ thấp hơn quỹ công chúng. Các nhà đầu tư vào các quỹ tư nhân thường với lượng vốn lớn. Đổi lại họ có thể tham gia vào trong việc kiểm soát đầu tư của quỹ.

Tham khảo thêm:

- Quỹ ETF là gì?

- Tâm lý đám đông trong thị trường chứng khoán

- Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới

Một số tiêu chí để lựa chọn công ty quản lý quỹ tốt để có thể tham khảo:

 • Các quỹ có kết quả kinh doanh tốt, mang lại lợi nhuận cao hơn các quỹ cùng loại khác.
 • Có uy tín và hoạt động lâu năm trên thị trường tài chính. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và ổn định.
 • Thường xuyên công bố thông tin đến nhà đầu tư.
 • Danh mục đầu tư đa dạng với nhiều cổ phiếu thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.
 • Nhận được nhiều sự tin tưởng từ các nhà đầu tư.

Powered by Froala Editor