Quay lại

Tài khoản trong nước

THÔNG TIN LƯU Ý TRƯỚC KHI MỞ TÀI KHOẢN

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG NƯỚC

LOẠI HỒ SƠ

YÊU CẦU/ BIỂU MẪU

SỐ LƯỢNG

Chứng minh nhân dân/CCCD (không quá hạn)

Bản sao

1 bản

Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản và đăng ký dịch vụ

Tải file hợp đồng: HĐ MTK.pdf

2 bản

Giấy đăng ký tài khoản nhận chuyển khoản

Tải file: TKNH.pdf 

2 bản


KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC TRONG NƯỚC

LOẠI HỒ SƠ

YÊU CẦU/ BIỂU MẪU

SỐ LƯỢNG

MẪU DO DOANH NGHIỆP CUNG CẤP

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc;

Quyết định thành lập đối với tổ chức xã hội 

Công chứng không quá 3 tháng 

1 bản

Quyết định bổ nhiệm và CMND/CCCD của:

  • Tổng giám đốc/Giám đốc 
  • Kế toán trưởng 
  • Những người có liên quan 

Bản sao hợp lệ của doanh nghiệp 

1 bản

BIỂU MẪU TỪ Vietcap 

Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản và đăng ký dịch vụ

Tải file hợp đồng: HĐ MTK.pdf

2 bản

Giấy đăng ký tài khoản nhận chuyển khoản

Tải file: TKNH.pdf

2 bản

Hợp Đồng Ủy Quyền của Tổ Chức cho cá nhân
 
(Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ)

Tải file: HĐUQ TC-CN.pdf 

2 bản 

Powered by Froala Editor