Quay lại

Biểu phí dịch vụ

Money icon

Phí giao dịch hấp dẫn

Giao dịch Cổ phiếu & Chứng chỉ quỹ

Loại hìnhMức phí

Có chuyên viên tư vấn & hỗ trợ giao dịch

Từ 0,15%/ giá trị giao dịch trở lên

Giao dịch chủ động (không có chuyên viên tư vấn)

0,1%/ giá trị giao dịch

Giao dịch Phái sinh

Loại phíNội dung thuMức phí (áp dụng từ 01/04/2020)

Phí giao dịch CK Phái sinh tại HNX

Hợp đồng Tương lai (HĐTL) chỉ số

2.700 VND/ hợp đồng

Hợp đồng Tương lai (HĐTL) TPCP

4.500 VND/ hợp đồng

Phí giao dịch CK Phái sinh tại VSD

Phí quản lý vị thế qua đêm (Phí dịch vụ bù trừ chứng khoán phái sinh)

2.550 VND/ hợp đồng

Phí quản lý tài sản ký quỹ theo tháng

0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ/ tài khoản/ tháng (Tối thiểu: 100.000 VND, Tối đa: 1.600.000 VND)

Phí giao dịch của Vietcap


5.000 VND/ hợp đồng đóng/ mở/ đáo hạn

Giao dịch trái phiếu

Loại trái phiếuMức phí

Trái phiếu Công ty tính trên tổng giá trị giao dịch trong ngày

0,012% đến 0,02%/ giá trị giao dịch

Trái phiếu Chính phủ tính trên tổng giá trị giao dịch trong ngày

0,04%/ giá trị giao dịch

Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
0,02% đến 0,05%/ giá trị giao dịch

Phí dịch vụ khác

Dịch vụMức phí

Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

0,03425%/ ngày (Tối thiểu 30.000 VND)

Dịch vụ giao dịch ký quỹ

0,03425%/ ngày, tương đương 12,5%/ năm

Dịch vụ lưu ký chứng khoán

0,3 VND/ CP - CCQ/ tháng

0,2 VND/ trái phiếu DN, công cụ nợ (Tối đa 2.000.000 VND/ tháng/ mã)

Xác nhận số dư tài khoản (tiền hoặc chứng khoán)

Miễn phí

Xác nhận phong tỏa, giải tỏa chứng khoán

0,2%/ giá trị mệnh giá cổ phiếu phong tỏa (Tối thiểu: 50.000 VND, Tối đa: 2.000.000 VND)

Mở tài khoản & tất toán tài khoản (không chuyển khoản chứng khoán)

Miễn phí

Phí chuyển khoản chứng khoán

1 VND/ 1 cổ phiếu/ 1 lần chuyển khoản/ 1 mã chứng khoán (Tối thiểu: 50.000 VND, Tối đa: 1.000.000 VND)

Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Phí nộp cho VSD: 0,1%/ giá trị giao dịch

Vietcap: thỏa thuận theo giá trị giao dịch

Chuyển tiền ngoài hệ thống

Theo biểu phí của ngân hàng thanh toán

Phí dịch vụ nhắn tin SMS

Miễn phí

Biểu phí này chỉ được áp dụng tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap và có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm.

Powered by Froala Editor