VCSC Daily - Expect banks higher on FTSE review – VNIndex reaches multi-month high

Contact us for a free consultation: (+84) 2 8888 2 6868

VNIndex đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng Chín năm ngoái. Thị trường tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư với mức tăng ấn tượng trên cả ba chỉ số. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức khá cao với giá trị giao dịch trên HNX đạt trên 700 tỷ đồng mặc dù thanh khoản trên HSX có phần sụt giảm. Diễn biến đáng chú ý trong tuần tới là việc cơ cấu danh mục của nhà đầu tư theo giao dịch của quỹ ETF.
play
/trung-tam-phan-tich